Επικοινωνία - Ραντεβού
210 7787650
emanousa@hotmail.com

Μεταμορφοψία

Πρώιμο σύμπτωμα είναι η στρέβλωση των αντικειμένων.
Κάποιος μπορεί να αυτοξεταστεί για μεταμορφοψία χρησιμοποιώντας ένα δοκιμαστικό πίνακα Amsler στο σπίτι.

Μέγεθος γραμματοσειράς

Η ωχρά κηλίδα είναι το κέντρο του αμφιβληστροειδούς και είναι υπεύθυνη για την λεπτομερή όραση η οποία χρησιμοποιείται για να διαβάσει κανείς και να αναγνωρίζει πρόσωπα. Πολλές συνθήκες επηρεάζουν την ωχρά κηλίδα, όπως η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας, οπή της ωχράς κηλίδας, και επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη.

Πολύ συχνά, το πρωιμότερο σύμπτωμα που παράγεται από αυτές τις συνθήκες είναι ότι παρατηρείται μια στρέβλωση των αντικειμένων , παρά απώλεια της όρασης.
Για παράδειγμα, ένα τηλεφωνικό στύλος μπορεί να μοιάζει κυρτός ή παραμορφωμένος και όχι κατακόρυφος και ευθύς. Ένας ειδικός του αμφιβληστροειδούς θα πρέπει να αξιολογήσει την  εμφάνιση μιας μεταμορφοψίας όσο το δυνατόν συντομότερα.

Κάποιος μπορεί να αυτοξεταστεί  για μεταμορφοψία χρησιμοποιώντας ένα δοκιμαστικό πίνακα Amsler στο σπίτι.