Χειρουργική εμπειρία – Κύρια πεδία

Άνω των 6000 επεμβάσεων ως πρώτος χειρουργός (καταρράκτης, υαλοειδεκτομή, γλαυκώματος καθώς και άλλων μικρότερης βαρύτητας επεμβάσεων όπως πχ χαλάζιο, πτερύγιο, ενδοβόλβιων ενέσεων κ.λ.π)
Χειρουργική Υαλοειδούς -Αμφιβληστροειδούς
Χειρουργική Καταρράκτη
Λέηζερ Διόρθωση Διαθλαστικών ανωμαλιών