Μέλος Εταιρειών

Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία
Πανελλήνια Ένωση Ειδικευμένων Οφθαλμιάτρων.
Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής.
Μέλος του Βρετανικού Ιατρικού Συλλόγου
Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χειρουργών Οπισθίου Ημιμορίου (EURETINA)
Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς (EVRS)
Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αμφιβληστροειδή
Μέλος της Ελληνικής Αεροπορικής Ακαδημίας
Τακτικό μέλος της American Academy of Ophthalmology