Μέγεθος γραμματοσειράς:

A- | A | A+

Η εγχείρηση καταρράκτη σε αντίθεση με ότι προσέφερε πιο παλιά, πέρα από την διόρθωση της θολής όρασης, θα πρέπει να έχει και σαν στόχο την προσφορά όσον το δυνατόν καλύτερης όρασης χωρίς γυαλιά!

Η εγχείρηση καταρράκτη, αντίθετα με αυτό που πιστεύει αρκετός κόσμος , είναι μια σπουδαία και λεπτότατη επέμβαση! Παρότι είναι μια αρκετά ασφαλής επέμβαση, η πιθανότητα επιπλοκών είναι  υπαρκτή. Παρόλα αυτά, υπάρχει ευρέως η εντύπωση ότι η επέμβαση καταρράκτη είναι μια «απλή» και «εύκολη» επέμβαση, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που αρκετές φορές τους ασθενείς δεν τους απασχολεί ούτε για το ποιος οφθαλμίατρος θα την επιτελέσει! Η  εντύπωση αυτή δυστυχώς είναι εσφαλμένη, παραπλανητική και ενδεχομένως και επικίνδυνη! 

Η τρέχουσα τεχνική αφαίρεσης του καταρράκτη είναι η λεγόμενη φακοθρυψία ελάχιστης τομής με χρήση υπερήχου. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές τεχνικές (π.χ. χρήση laser femto second ή ακόμα και αφαίρεση καταρράκτη με εξωπεριφακική τεχνική μικρής τομής), τις οποίες θα πρέπει ο χειρουργός οφθαλμίατρος να είναι σε θέση να εφαρμόσει αν και εφόσον χρειαστεί.

Υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών για παράδειγμα, στους οποίους για κάποιους ιδιαίτερους λόγους, η εξαίρεση του καταρράκτη, μπορεί να αποδειχτεί πιο δύσκολη σε σχέση με τον μέσον όρο. Αυτό μπορεί να απαιτήσει την διενέργεια διαφορετικής τεχνικής ή αναισθησίας, είτε προγραμματισμένα είτε διεγχειρητικά, και να χρησιμοποιηθούν επιπλέον υλικά από τα προβλεπόμενα. Τέτοιες περπτώσεις θα μπορούσε να είναι αυτές που αναφέρονται παρακάτω:

  • Μη ικανοποιητική διαστολή της κόρης του οφθαλμού, οπότε θα χρειαστούν διαστολείς ίριδος.
  • ¨Λευκός¨ καταρράκτης, που να απαιτηθεί χρήση ειδικής χρωστικής, για χρώση του περιφακίου όπως λέγεται. 
  • Σκληρός καταρράκτης, και να απαιτηθούν περισσότερα ιξωδοελαστικά όπως αυτά λέγονται.
  • Αστάθεια των φυσιολογικών στηριγμάτων του κρυσταλλοειδούς φακού με διεγχειρητική  παρεκτόπισή του, και ανάγκη χρήσης ειδικών δακτυλιδίων στήριξης του ενδοφακού.
  • Διεγχειρητική ρήξη του φυσιολογικού σάκου του κρυσταλλοειδούς φακού και ανάγκη διενέργειας πρόσθιας υαλοειδεκτομής.
  • Τέλος σε ακραία περίπτωση μπορεί να χρειαστεί ειδικού τύπου αναισθησία (π.χ. γενική αναισθησία σε κλειστοφοβία, άνοια ,κλπ. ).

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, ότι η εγχείρηση καταρράκτη, όπως άλλωστε κάθε εγχείρηση, είναι μία ιατρική πράξη, η οποία παρότι διενεργείται συχνά , θα πρέπει να είναι και άκρως εξατομικευμένη για τον κάθε ασθενή.  

Η επιλογή ενός οφθαλμιάτρου για χειρουργική επέμβαση καταρράκτη απαιτεί προσεκτική εξέταση και έρευνα! Ο οφθαλμίατρος που θα επιλέξετε θα πρέπει να ειδικεύεται στη χειρουργική καταρράκτη και να έχει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στην εκτέλεση αυτής της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Προτού αποφασίσετε να εμπιστευτείτε την τύχη των ματιών σας σε οποιονδήποτε οφθαλμίατρο, ερευνήστε την εμπειρία του στη χειρουργική επέμβαση καταρράκτη. Λάβετε υπόψη παράγοντες όπως ο αριθμός των χειρουργικών επεμβάσεων που έχει πραγματοποιήσει, τα ποσοστά επιτυχίας του και τυχόν επιπλοκές που αντιμετωπίστηκαν από τον ίδιο με επιτυχία . Η ανάγνωση κριτικών και οι μαρτυρίες από προηγούμενους ασθενείς του και φίλους σας, μπορεί επίσης να σας δώσουν πληροφορίες για το ποιόν του οφθαλμίατρου και την ικανοποίηση των ασθενών του. 

Ενημερωθείτε για την τεχνολογία και τις τεχνικές που χρησιμοποιεί ο οφθαλμίατρος που θα επιλέξετε για τη χειρουργική επέμβαση του καταρράκτη σας. Αναζητήστε κάποιον που χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία και σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές για να βελτιώσει τα χειρουργικά αποτελέσματα και να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους. Επίσης αναζητήστε κάποιον ο οποίος θα μπορέσει να χειριστεί και κάποια επιπλοκή που πάντα αποτελεί μια πιθανότητα. Όποιος υπόσχεται 100% επιτυχία, υπερβάλλει και μάλλον δεν αποτελεί και την καλύτερη επιλογή…

Προγραμματίστε μια ιατρική επίσκεψη με τον οφθαλμίατρο για να σας εξετάσει και να συζητήσετε τη χειρουργική επέμβαση του καταρράκτη σας. Πολλές φορές ο χρόνος που θα δαπανηθεί και οι εργαστηριακές εξετάσεις που θα πρέπει να διενεργηθούν προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα μπορεί να διαρκέσουν περισσότερη ώρα από το ίδιο το χειρουργείο! Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, παρατηρήστε τον τρόπο, την σχολαστικότητα και τον χρόνο που αφιερώνει για τον προεγχειρητικό σας έλεγχο. Ο οφθαλμίατρος που θα επιλέξετε θα πρέπει να σας εξετάσει ενδελεχώς και να αξιολογήσει προσεκτικά τόσο την υγεία των ματιών σας όσο και την γενικότερη σωματική σας υγεία, να συζητήσει τους στόχους και τις προσδοκίες σας για τη χειρουργική επέμβαση και την μετεγχειρητική σας όραση και να προσαρμόσει ένα σχέδιο θεραπείας που να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες σας και στον τρόπο ζωής σας.

Αντιλαμβανόμαστε επομένως, ότι ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και το χειρουργείο του καταρράκτη του θέλει πολύ καλό σχεδιασμό από τον χειρουργό ο οποίος, κατά την προεγχειρητική εξέταση, θα μελετήσει τις ατομικές ανάγκες του ασθενούς και θα σχεδιάσει εκ των προτέρων το χειρουργείο όσον αφορά την τεχνική και την επιλογή του καταλληλότερου ενδοφακού. Επίσης θα προσπαθήσει προβλέψει όλες τις πιθανές δυσκολίες για το χειρουργείο του συγκεκριμένου ασθενούς ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα! Πέραν των άλλων, υπάρχουν και ζητήματα (π.χ. προηγούμενες επεμβάσεις όπως για παράδειγμα μια προηγηθείσα υαλοειδεκτομή, τραύματα, κλπ.) τα οποία μπορεί να επηρεάσουν  την απόφαση για την επιλογή της κλινικής (υλικοτεχνικός εξοπλισμός) καθώς το είδος του ενδοφακού (μονοεστιακός , EDOF, τριπλοεστιακός κλπ. ) που θα πρέπει να επιλεγεί.

Καλό λοιπόν είναι να ρωτήσετε για την χειρουργική προσέγγιση στην δική σας περίπτωση, τους πιθανούς κινδύνους και τις επιπλοκές που αφορούν τα δικά σας μάτια, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και διατυπώστε τυχόν  ανησυχίες που μπορεί να έχετε. Δώστε προσοχή στο πόσο καλά αντιμετωπίζει τις ερωτήσεις και τις ανησυχίες σας και το κατά πόσον αισθάνεστε άνετα με τις εξηγήσεις και τις συστάσεις του.

Επιλέξτε έναν οφθαλμίατρο που ακολουθεί μια εξατομικευμένη και όχι «μαζική» προσέγγιση στη χειρουργική επέμβαση καταρράκτη σας .Όπως ένας αρχιτέκτονας θα σχεδιάσει ένα σπίτι που θα ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη του , έτσι και ο οφθαλμίατρος θα πρέπει να σχεδιάσει και να εξατομικεύσει το χειρουργείο σας. Επιλέξτε κάποιον που θα είναι έμπειρος, θα μπορεί να εφαρμόσει όλες τις τεχνικές , θα επιλέξει μια ασφαλή κλινική, θα χρησιμοποιήσει καινούργια, σύγχρονα  και κυρίως μιας χρήσεως υλικά  (το τονίζω!!) και θα επιλέξει επώνυμο ενδοφακό. Ένα ¨εντυπωσιακά σύντομο¨ χειρουργείο του ¨5λέπτου¨ δεν σημαίνει πάντα ότι είναι και το καλύτερο….

Γενικότερα εμπιστευτείτε το ένστικτό σας και συνεργαστείτε με έναν ιατρό που θα σας αφιερώσει όσο χρόνο χρειαστεί, και θα μπορείτε να επικοινωνείτε άνετα και εύκολα μαζί του, τόσο πριν  το χειρουργείο αλλά κυρίως και μετά από αυτό.

Εάν δεν είστε σίγουροι για την επιλογή σας ή θέλετε επιπλέον επιβεβαίωση, σκεφτείτε να ζητήσετε μια δεύτερη γνώμη από άλλον οφθαλμίατρο που ειδικεύεται στη χειρουργική καταρράκτη. Μια δεύτερη γνώμη μπορεί να προσφέρει την δυνατότητα σύγκρισης και θα σας προσθέσει πολύτιμες γνώσεις ώστε να βοηθηθείτε να πάρετε μια πιο τεκμηριωμένη απόφαση. 

Συνεπώς πέραν του κόστους  (που φυσικά είναι σημαντικός παράγοντας) είναι πολύ σημαντικό να εμπιστευτείτε τον ιατρό σας (με άλλα λόγια να έχετε ικανοποιητικές συστάσεις). 

Ακολουθώντας αυτά τα βήματα και αφιερώνοντας χρόνο για να ερευνήσετε και να αξιολογήσετε τις επιλογές σας, μπορείτε να επιλέξετε έναν οφθαλμίατρο που είναι εξειδικευμένος, έμπειρος και αξιόπιστος για του εμπιστευτείτε το πολυτιμότερο αγαθό , την όρασή σας! Για οποιαδήποτε άλλη απορία ή πληροφορία θα χαρώ ιδιαίτερα να σας εξυπηρετήσω στο γραφείο μου.

Μετά τιμής,

Ευάγγελος Μανουσάκης, FEBO

Βας. Σοφίας 90

τηλ 2107787650

Μοιράσου το Άρθρο:

Μανουσάκης Ευάγγελος

Σχετικά με τον Ιατρό

Ο Οφθαλμίατρος Ευάγγελος Μανουσάκης (www.emanousakis.gr) σπούδασε στην Στρατιωτική Ιατρική (ΣΣΑΣ) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Aποφοίτησε 1ος στην Τάξη της Πολεμικής Αεροπορίας το 1991.