Επικοινωνία - Ραντεβού
210 7787650
emanousa@hotmail.com

Μετεγχειρητικές οδηγίες μετά από Laser θεραπεία

Μέγεθος γραμματοσειράς

Οδηγίες μετά από Argon Laser

Συνήθως μετά από κάποια θεραπεία με argon laser  δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη θεραπεία. Ίσως κάποιες απλές σταγόνες (υποκατάστατο δακρύων) βοηθήσουν στο αίσθημα ξένου σώματος που μπορεί να υπάρχει για μία με δύο μέρες. Στην περίπτωση που το laser  έγινε για κάποια ρωγμή στον αμφιβληστροειδή , θα πρέπει να αποφύγετε την έντονη δραστηριότητα έως ότου σταθεροποιηθεί η ιατρογενή ουλή γύρω  από την ρωγμή.