Χειρουργική εμπειρία – Πεδία ενασχόλησης

Άνω των 8000 επεμβάσεων ως πρώτος χειρουργός (καταρράκτης, υαλοειδεκτομή, γλαύκωμα, καθώς και άλλων μικρότερης βαρύτητας επεμβάσεων όπως πχ χαλάζιο, πτερύγιο, ενδοβόλβιων ενέσεων κ.λ.π)
Χειρουργική Υαλοειδούς -Αμφιβληστροειδούς-χειρουργική ωχράς
Χειρουργική Καταρράκτη με μικρή τομή χωρίς ράμματα
Laser Διόρθωση Διαθλαστικών ανωμαλιών (μυωπία – αστιγματισμό)